Tag Archives: adoracja

Czternaste czuwanie

Czternaste czuwanie

Kolejne czuwanie wynagradzające Najświętszej Maryi Pannie wypadło w wigilię Święta
Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęliśmy je jak zwykle odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz
wysłuchaniem słowa wstępu ks. Łukasza Kadzińskiego.