tile-mbczNajświętsza Maryja Panna

Jest naszą najważniejszą Patronką. Za Jej wstawiennictwem błagamy o wszelkie łaski i Jej opiece się powierzamy. To Ona utożsamia wszystkie cnoty, które chcemy wpajać naszym dzieciom. Ona obrała sobie Polskę za swoje Królestwo i sama wielokrotnie stawała w obronie naszej ojczyzny. Jest Matką Kościoła i Królową Polski, dlatego Jej właśnie powierzamy fundację Maximilianum.

tile-sw-maxŚwięty Maksymilian Kolbe

Od jego imienia zaczerpnęliśmy nazwę dla naszej fundacji, był we wszystkich swoich dziełach posłuszny poleceniom Maryi. Dzięki temu zawierzeniu udało mu się stworzyć największy klasztor w Europie oraz „Rycerza Niepokalanej” – czasopismo, którego nakład przekraczał jakiekolwiek dzisiejsze gazety wydawane w Polsce. Nie liczył się ani z własną słabością, ani z brakiem środków, ani z przeciwnościami zewnętrznymi, lecz z całym zaangażowaniem podejmował to, co rozpoznawał jako dobro, oddając wszystko w ręce Matki Bożej. Od Niego chcemy uczyć się zawierzenia.

tile-prymSługa Boży Stefan kard. Wyszyński

To również patron, który swoje życie oddał Najświętszej Maryi Pannie. Jest wzorem miłości do Kościoła Katolickiego oraz do naszej Ojczyzny. To on zostawił nam Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które staramy się w naszym życiu realizować. Jako fundacja dobrej edukacji, chcemy czerpać z jego nauczania to głębokie oddanie się Matce Najświętszej, troskę o dobro Polski, a także o przyszłość Kościoła i wiary w naszym Narodzie. Wszyscy członkowie fundacji codziennie modlą się o jego rychłą beatyfikację.

tile-prymŚwięty Stanisław Papczyński

Założyciel i pierwszy przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest nam szczególnie bliski ze względu na jego nabożeństwo do Bożej Rodzicielki oraz umiłowanie Ojczyzny. To jego wstawiennictwu powierzamy wszystkie sytuacje związane z chorobami dzieci, szczególnie te najcięższe przypadki. Naśladujemy go w jego nieustannych modlitwach za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,198 seconds.