Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum skupia wokół siebie rodziny zdecydowane prowadzić życie w duchu katolickim i patriotycznym. W związku z sytuacją panującą obecnie w szkołach – z programową deprawacją dzieci, pozbawianiem ich jakichkolwiek odniesień do Pana Boga oraz odrywaniem ich od rodziny – chcemy wzywać do przeciwstawienia się narzucanej demoralizacji i do uczenia dzieci w domu, w duchu katolickim, patriotycznym i rodzinnym.

Nie widzimy bowiem możliwości posłania naszych dzieci do szkół, w których sfera duchowości została doszczętnie przetrzebiona i spłycona. Podręczniki i programy zostały wyjałowione nie tylko z odniesienia do świąt chrześcijańskich, ale także i patriotycznych. To prowadzi do zidiociałych przedstawień Wielkanocy jako zajączka i jaj, a Bożego Narodzenia jako choinki. Brakuje w nich jakiegokolwiek odniesienia do Boga i Polski – Ojczyzną staje się nieokreślona Europa. Przekazywane treści, podległe idei światopoglądowej neutralności, wiodą w pogaństwo.

Przedstawiany świat przepojony jest idealizmem, a wszystko w nim podporządkowane jest tzw. naukowemu myśleniu. Układem odniesienia stała się ubóstwiona, wyznaczająca normy zachowań i działań, ekologia. Mali bohaterowie podręczników są najczęściej samotnymi bohaterami, którzy poruszają się w świecie spersonifikowanej przyrody i technicznej cywilizacji. Prowadzą ich nieistniejące stwory wyobraźni i mitologii, zaciera się granicę pomiędzy przyrodą a magią. Dziecko przebywa w świecie bez mamy, taty, Boga, w środowisku bez wartości, miejsca i czasu.

Dzisiejszy trend edukacyjny jest wiarą, że konsumpcjonizm, czyli pochłanianie nowości, które przynosi rynek, zapewni człowiekowi spokój. Wczesne pójście do przedszkola, a potem do szkoły, nauka języków od najmłodszych lat, tysiące zajęć dodatkowych mają być obecnie gwarancją szczęśliwego rozwoju zakończonego otrzymaną dobrze płatną pracą.

Te same pseudowartości odnajdujemy we współczesnych bajkach, tych w wersji książkowej i tych z ekranów telewizora. Nawet jeśli „przytrafiają się” dobre treści i „sensownie” zajmujemy dziecku czas – nad książkami czy oglądając bajkę – to przekaz idzie tylko w jedną stronę, bez doświadczenia zwrotu, możliwości kontaktu. Tymczasem w naszych dzieciach zaś codziennie widzimy potrzebę życia w relacji z mamą i tatą, doświadczenia bliskości, zrozumienia (dostępności) i bezpieczeństwa oraz pomocy w uporządkowaniu postrzegania świata.

Zaistniała sytuacja skłoniła nas do poszukiwania drogi, na której moglibyśmy po katolicku wychować dzieci. Godziny rozmów, spotkań, lektury i modlitwy zaowocowały decyzją o rozpoczęciu edukacji domowej. W pojedynkę nie było łatwo, więc w kilka małżeństw zdecydowaliśmy się rozpocząć zorganizowaną formę. W ten sposób powstała Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum, która ma na celu nie tylko rozwój intelektualny dzieci i rodziców, ale przede wszystkim formację duchową i patriotyczną.

Pryncypia? Te są proste. Bóg, Rodzina, Ojczyzna. Świat, który poznają nasze dzieci, jest stworzony przez Boga i Jemu podporządkowany. Zajęcia podążają tematycznie zgodnie z rokiem liturgicznym i wydarzeniami domowymi. W konkretach: maj to nie miesiąc “matki-ziemi”, ale Matki Maryi, a kolorowanki z wyimaginowanymi potworami zastąpiliśmy tymi z wizerunkami świętych. Rodzina to nie partner A i B, ale tata, mama i kilkoro rodzeństwa. Dzieci uczą się z całą rodziną uczestnictwa we Mszy Świętej, modlitwy różańcem, obchodzenia świąt kościelnych, ale również przeżywać ciążę mamy i przyjście na świat nowego rodzeństwa. Dowiadują się, że to człowiek panuje nad przyrodą, a nie odwrotnie: nie poprzez nadmierną eksploatację, ale rozsądne użytkowanie, bo każdy byt – dzieło i dar Boga – jest przedmiotem zachwytu.

Maximilianum to dopiero początek drogi, bo i nasze dzieci dopiero zaczynają edukację. W ramach Fundacji powstają już zeszyty, które mają ułatwiać kształcenie dzieci w takim duchu. Pragniemy stworzyć Instytut, który pozwoli propagować edukację domową opartą na nauce katolickiej, w którym pomoc i wiedzę będzie mogła zdobyć każda polska rodzina.

Odpowiedzialność za edukację i wychowanie młodego pokolenia należy do nas wszystkich, zgodnie ze słowami zapisanymi przez Sługę Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego: „Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską”.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
29 queries in 0,149 seconds.