zerówka

Scenariusz: Dokarmianie ptaków zimą

Cel ogólny zajęć: zaznajomienie dzieci z zasadami dokarmiania ptaków i przygotowanie miejsca ku temu

Scenariusz: Barbórka

Cel ogólny zajęć: Zapoznanie dzieci z postacią św. Barbary i sposobami w jaki jest czczona przez górników

Scenariusz: Polskie stroje ludowe

Cel ogólny zajęć: Zapoznanie się z polskimi strojami narodowymi

Scenariusz: Hymn Narodowy

Cel ogólny zajęć: Umiejętność odśpiewania hymnu narodowego z godną postawą.

Scenariusz: Obchody Święta Niepodległości

Cel ogólny zajęć: Zaznajomienie dzieci z wydarzeniami historycznymi związanymi ze Świętem Niepodległości

Scenariusz: Taniec narodowy

Cel ogólny zajęć: Zaznajomienie dzieci z podstawami tańców narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Krakowiaka

Scenariusz: Historia Niepokalanowa

Cel ogólny zajęć: zapoznanie się z historią Niepokalanowa

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
38 queries in 0,507 seconds.