szkoła podstawowa

Scenariusz: Miłość do Maryi

Cel ogólny zajęć: ukazanie dzieciom miłości Matki Bożej do nich, skłonienie do refleksji nad ich miłością do Maryi i nad koniecznością pracy nad sobą

Scenariusz: Miłość dziecka do matki

Cel ogólny zajęć: zwrócenie uwagi dzieci, jak ważna jest obecność mamy w ich życiu, wzbudzenie w nich wdzięczności i chęci pomocy

Scenariusz: Dokarmianie ptaków zimą

Cel ogólny zajęć: zaznajomienie dzieci z zasadami dokarmiania ptaków i przygotowanie miejsca ku temu

Scenariusz: Barbórka

Cel ogólny zajęć: Zapoznanie dzieci z postacią św. Barbary i sposobami w jaki jest czczona przez górników

Scenariusz: Polskie stroje ludowe

Cel ogólny zajęć: Zapoznanie się z polskimi strojami narodowymi

Scenariusz: Hymn Narodowy

Cel ogólny zajęć: Umiejętność odśpiewania hymnu narodowego z godną postawą.

Scenariusz: Obchody Święta Niepodległości

Cel ogólny zajęć: Zaznajomienie dzieci z wydarzeniami historycznymi związanymi ze Świętem Niepodległości

Scenariusz: Taniec narodowy

Cel ogólny zajęć: Zaznajomienie dzieci z podstawami tańców narodowych ze szczególnym uwzględnieniem Krakowiaka

Scenariusz: Rola piosenki w Powstaniu Warszawskim

Rozwijanie postawy patriotycznej poprzez przybliżenie dzieciom bohaterstwa żołnierzy Powstania Warszawskiego

Scenariusz: Historia Niepokalanowa

Cel ogólny zajęć: zapoznanie się z historią Niepokalanowa

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
33 queries in 0,627 seconds.