Saint of the Day

Płacz matek i żon usłysz, o Panie

Płacz matek i żon usłysz, o Panie

Płacz matek wznosi się wtedy, kiedy śmierć lub męka spotyka ich dzieci, żon – kiedy giną lub cierpią ich mężowie. W naszej historii szczególnym czasem takiego bólu był okres prześladowań popowstaniowych. Władze carskie karały Polaków za udział w powstaniach, szczególnie styczniowym, śmiercią lub zsyłką na Sybir. Wtedy wiele domów pozostało bez ojców i mężów, często […]

Głos krwi żołnierzy naszych – usłysz, o Panie!

Głos krwi żołnierzy naszych – usłysz, o Panie!

Polski żołnierz zawsze był dumą wszystkich Polaków. Ponieważ tyle razy musieliśmy walczyć o Ojczyznę, żołnierze byli postrzegani często jako najważniejsza część społeczeństwa. Kiedy myślimy o polskim żołnierzu, przychodzi na myśl polskie rycerstwo, polska jazda – na czele z husarią, polscy konfederaci, ułani, żołnierze Armii Krajowej, Żołnierze Wyklęci i wiele, wiele innych oddziałów, rodzajów broni, słynnych […]

Winy pasterzy naszych – przebacz, o Panie

Winy pasterzy naszych – przebacz, o Panie

Przez dwa tysiące lat Kościół był szczególnym przewodnikiem Narodu – od św. Wojciecha aż po bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, pasterze Kościoła byli strażnikami, obrońcami polskości i depozytariuszami niepodległości. Pamiętajmy jednak, że jak napisał św. Jan Paweł II w „Familiaris consortio” – „historia nie jest po prostu procesem, który z konieczności prowadzi ku lepszemu, lecz jest […]

Od śmierci wiecznej – wybaw nas, Panie!

Od śmierci wiecznej – wybaw nas, Panie!

Choć w obecnej dobie mówienie o piekle uważane jest za przejaw średniowiecznego straszenia wiernych, to jednak sam św. Jan Paweł II, odpowiadając na pytania Vittorio Messoriego, przyznawał: „Jeszcze w niezbyt odległych czasach, w kazaniach rekolekcyjnych czy misyjnych, sprawy ostateczne stanowiły zawsze nienaruszalny punkt programu rozważań, a kaznodzieje umieli na ten temat mówić w sposób obrazowy […]

Od kajdan niewoli – wybaw nas, Panie!

Od kajdan niewoli – wybaw nas, Panie!

Niewola, brak wolności, brak niezależności, niemożność decydowania o sobie i swoim losie – Polska i Polacy znają te rzeczywistości ze swojej historii, ze swojego życia. Znane też są i inne, pochodne słowa: jasyr, branka, represje, więzienia, wywózki, zsyłki, internowania, zabory, potopy, najazdy, rozbiory, okupacja, obozy koncentracyjne, łagry. Znamy smak niewoli: Branderburczyków, Czechów, Krzyżaków, Tatarów, Turków, […]

Bł. Gerhard Hirschfelder

Bł. Gerhard Hirschfelder

„Kto wyrywa młodzieży z serc wiarę w Chrystusa, jest zbrodniarzem!”. Te słowa wypowiedziane podczas kazania jako reakcja na zbezczeszczenie krzyża przez Hitlerjugend stały się podstawą aresztowania młodego księdza. Patrząc na współczesne działania niszczące wiarę w duszy dziecka, prośmy Boga o kapłanów i świeckich równie bezkompromisowych jak bł. ks. Gerard z Kłodzka. Z takim pochodzeniem miał […]

Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk

Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk

Urodziła się w 1828 roku w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie polskiej w Szepetówce na Wołyniu. Były to ziemie w wyniku zaborów wcielone do Rosji. Wychowywała się w czasach represji carskich po Powstaniu Listopadowym. W wyniku tych represji, kiedy miała 7 lat, zmarł jej ojciec. Dwa lata później straciła matkę. Zajęła się nią starsza, przyrodnia […]

Bł. Zofia Czeska

Bł. Zofia Czeska

Przyszła na świat w 1584 roku pod Krakowem w średnio zamożnej rodzinie szlacheckiej. W wieku 16 lat została wydana za mąż za Jana Czeskiego. W wieku 18 lat wstąpiła do Arcybractwa Miłosierdzia, założonego przez ks. Piotra Skargę. Jej mąż zmarł po 6 latach małżeństwa. Nie mieli dzieci. Mimo nacisków, a nawet porwania w celach matrymonialnych, […]

Bł. Stanisław Papczyński

Bł. Stanisław Papczyński

Gdy Rzeczpospolita trwała jeszcze w swej potędze, we wsi Podegrodzie, położonej pośród malowniczych okolic Kotliny Sądeckiej, urodził się Jan Papczyński (18 maja 1631 r.), którego świat miał poznać później pod zakonnym imieniem Stanisław. Rodzice byli ludźmi prostymi, choć znaczącymi w lokalnej społeczności, ojciec był kowalem i sołtysem, a matka wyróżniała się pobożnością i zaradnością. Uznawszy, […]

Bł. Jan Beyzym

Bł. Jan Beyzym

„Rozpalony pragnieniem leczenia trędowatych, proszę usilnie Najprzewielebniejszego Ojca Generała o łaskawe wysłanie mnie do jakiegoś domu misyjnego, gdzie mógłbym służyć tym najbiedniejszym ludziom, dopóki będzie się to Bogu podobało”. Czyż można było odmówić? Ojciec Ludwik Martin, wyrażając zgodę, posłał Jana Beyzyma na drogę do świętości – przez Indie i Madagaskar. Jako trzynastolatek musiał szybko dorosnąć […]

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
52 queries in 0,651 seconds.