Publikacje

Przykazanie miłości

W różny sposób można patrzeć na perturbacje, jakie pojawiły się w związku z uchwaleniem ustawy o IPN-nie. Jest ona logiczną kontynuacją przywracania pamięci o zakrytej historii Ojczyzny. Wpisuje się w nawiązywanie do tradycji państwa polskiego, do obrony niepodległości II Rzeczypospolitej, do walki Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, powojennej partyzantki. Ten historyczny powrót możemy porównać do budzenia […]

Nauka a wychowanie

Żyjemy w społeczeństwie, w którym nauka odgrywa coraz większą rolę. Jest ogromna presja na zdobywanie i posiadanie wiedzy. Dziecko zasypywane jest niewyobrażalną ilością informacji, których nie potrafi pojąc ani przyswoić. Ale w tym edukacyjnym szaleństwie tkwi skaza, która jest ukrywana. Zapomina się, że nowoczesna wiedza zredukowana do wymogów nauki jest obojętna wobec moralności. Nie można […]

O polskim prawie

Gdy usiłujemy zrozumieć polityczne zawirowania, jakie pojawiają się wokół wprowadzenia w Polsce ustawy o IPN-ie, możemy to czynić na wielu płaszczyznach. Potrafimy wyodrębnić problematykę suwerenności państwowej i prawodawcze oraz wyciągnąć z tych faktów wnioski. Obserwujemy spór o prawdę w historii i mierzymy się z różnymi interpretacjami tego samego okresu. Odkrywamy istnienie równoległych narracji i różnych […]

O dobrą pamięć

Patrzę na jedno z tysięcy obwieszczeń wydanych przez okupujących Polskę Niemców w latach II wojny światowej. Jest w nim zawiadomienie o straceniu 55 Polek i Polaków za dwa czyny – pomoc okazaną Żydom oraz za przynależność do niepodległościowych organizacji. Za pierwszy czyn stracono ośmioro, za drugi czterdziestu siedmiu. Obwieszczenie wywieszono we Lwowie z datą 14.XII.1943. […]

Historia na maturze?

Pewna mama opowiedziała mi o poszukiwaniach odpowiedniego dla swojego dziecka liceum w Warszawie. Dziecko interesuje się muzyką i historią, więc wydawałoby się, że znalezienie właściwej szkoły w stolicy będzie łatwe. Nic podobnego. Tylko w kilku szkołach prowadzono klasy o wyraźnym profilu humanistycznym. W polskich liceach, piszę polskich, bo sądzę, że trend jest powszechny, nastąpiło niemal […]

Miara człowieka

Odkąd Zjednoczona Prawica objęła ster rządów doznaje nieustannych ataków mających na celu deprecjację podejmowanych działań. Obserwując mijające dwa lata, można dojść do wniosku, że hasło totalnej opozycji nie jest ideą wymyśloną w Polsce, a jest taktyką, w którą zaangażowana jest duża ilość podmiotów zagranicznych po to, by wzbudzić w Polakach opór przeciw władzy. Oskarżenia rządu […]

Nauczyć się słowa prawda….

Podstawową cechą ludzkiego umysłu jest tworzenie myśli, oglądanie i ocena rzeczywistości z perspektywy poznanych słów. Jest to proces rzadko sobie uświadamiany, ponieważ jest tak naturalnym jak oddychanie czy krążenie krwi. Nie jest obojętne o czym myślimy i za pomocą jakich słów to czynimy, ponieważ jak rozumujemy tak działamy. Być może przyczyną największych różnic pomiędzy ludźmi […]

Wszystko dla Maryi…

Dziś jest święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Chciałbym zatem przyłączyć się do wielkiego dziękczynienia Matce Boga za wszystko, co w Polsce uczyniła. Niech te kilka słów felietonu wzbudzi w sercach radość i pogłębi nasze przekonanie, że „w szczerym nabożeństwie do Maryi jest skuteczność do pewnego stopnia nieskończona, w nim leży jakiś bezmiar sił duchowych dla jednostek […]

Umieć być wolnym…

Z dużym medialnym zainteresowaniem odbył się pogrzeb pułkowników Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Ignacego Matuszewskiego i Henryka Floyar-Rajchmana. Ich ciała zostały przewiezione z USA, by spocząć tu, gdzie zawsze pragnęli być, w Polsce. dr Andrzej Mazan, Nasz Dziennik, 1.12.2016 Pochowano ich z honorami w kwaterze żołnierzy poległych w wojnie z Rosją, na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach. […]

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
34 queries in 0,521 seconds.