Felietony

Historia na maturze?

Pewna mama opowiedziała mi o poszukiwaniach odpowiedniego dla swojego dziecka liceum w Warszawie. Dziecko interesuje się muzyką i historią, więc wydawałoby się, że znalezienie właściwej szkoły w stolicy będzie łatwe. Nic podobnego. Tylko w kilku szkołach prowadzono klasy o wyraźnym profilu humanistycznym. W polskich liceach, piszę polskich, bo sądzę, że trend jest powszechny, nastąpiło niemal […]

Miara człowieka

Odkąd Zjednoczona Prawica objęła ster rządów doznaje nieustannych ataków mających na celu deprecjację podejmowanych działań. Obserwując mijające dwa lata, można dojść do wniosku, że hasło totalnej opozycji nie jest ideą wymyśloną w Polsce, a jest taktyką, w którą zaangażowana jest duża ilość podmiotów zagranicznych po to, by wzbudzić w Polakach opór przeciw władzy. Oskarżenia rządu […]

O przysłowiach…

Wszyscy wiemy, że przysłowia są mądrością narodów. Często są swoistą wskazówką moralną. Wśród różnych anegdot zawartych w aforyzmach, jest opowieść o królu Władysławie Jagielle, który w czasie wizyty w Poznaniu oglądał w kościele przesuwające się w ołtarzu obrazy. Ponieważ cechowała go „daleko idąca ostrożność, przesądny król kazał zapalić Chrystusowi świeczkę, ale jednocześnie diabłu dwie, żeby […]

Rozważania o jedności…

Jedną z najbardziej zadziwiających ludzkich zasad życia jest dążenie do życia wspólnotowego. Ma rozum – źródło wolności i moc, za pomocą której buduje społeczność. Prawdziwa wspólnota osób tworzy się na poziomie kulturowym. Śledzenie historii z punktu widzenia czynnika jednoczącego jest fascynujące, bo nie ma dla człowieka ważniejszej sprawy. Wciąż budujemy instytucje państwowe. Mogą one odpowiadać […]

Ile władzy i dla kogo?

Jednym z największych skarbów niesionych przez kulturę europejską jest szacunek dla godności człowieka. Już Grecy za jej źródło uznali rozum, czyniąc z niego istotę człowieczeństwa. Rozumność bowiem przewyższa wszystko, co znajduje się w przyrodzie. Grecy konsekwentnie rozwijali nauki umysłowe, by móc prowadzić rozumne życie społeczne i polityczne. Rzymianie dodali system prawa, by z jego pomocą […]

Zguba czy zbawienie…

Któryś z papieży dwudziestego wieku miał powiedzieć o masonerii, że na szczęście wrogowie Kościoła nigdy nie zdołają się zjednoczyć. W tym zdaniu nie chodzi o autorstwo tego sądu, ale bardziej o zwrócenie uwagi na to, ze jedność ludzi w złym celu jest niemożliwa do utrzymania. Konsekwencją takich dążeń będzie zawsze destrukcja i to niezależnie czy […]

Łobuzy od historii…

W wierszu Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody” czytamy, że w „drugim roku wojny zabili pana od przyrody łobuzy od historii…”. Poeta opisuje wydarzenie z punktu widzenia ucznia, dla którego „pan od przyrody” był tym, który wprowadzał go w tajemnicę stworzenia. Był nauczycielem porządku, ładu opartego na mądrym Bogu, który nasycił to co stworzone prawdą zdolną […]

Po prostu…

W Poznaniu odbył się IX Kongres Kobiet. Nazwa jest trumfalistyczna i zgodna z myśleniem marksistowskim, które terminom nadaje znaczenie totalne, po to by legitymizować działania. Zwłaszcza ma być adekwatną wobec ośrodków zagranicznych. Jej funkcja jest podobna do roli jak spełniała nazwa Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Przecież nie była ani polską, ani zjednoczoną, ani robotniczą, ani […]

O logice w polityce…

W wileńskim seminarium duchownym przed II wojną światową rektor wygłosił krótkie przemówienie do kleryków, którzy rozpoczynali naukę. Mówił: „Nie przyszliście tu po to, abyście sądzili, że po studiach będzie pobożniejsi niż babka pod kościołem, która odmawia różańce, ale przeszliście tu po to byście głupot nie gadali”. Jakże aktualne są te słowa w dzisiejszych czasach chciałoby […]

Paradoksy miłości…

Przeczytałem książkę „Historia miłości w zachodnim chrześcijaństwie” Cartera Lindberga. Jest to próba historycznej analizy pojęcia miłości. To czyni książkę ciekawą, ponieważ uwzględnia różnice w rozumieniu miłości przez katolików i protestantów. Kluczem jest zauważanie przemiany pojęcia miłości, jakiej dokonał Marcin Luter. W Kościele katolickim celem miłości jest zbawienie dokonywane przy nieustannej współpracy z łaską Bożą.   W […]

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
38 queries in 0,174 seconds.