Czas Adwentu, który przygotowuje nas do Uroczystości Bożego Narodzenia,
jest okresem, który przypomina nam również prawdę o końcu świata, życia ludzkiego,
o potrzebie rozliczania się ze swoim życiem wobec nadejścia naszego Pana.
Czasy, w których przychodzi nam trwać, są, ogólnie mówiąc, złe,
„działa już tajemnica bezbożności” (por. 2 Tes 2, 7): bardzo wielu odwraca się od Boga, odrzuca Jego przykazania i gardzi drugim człowiekiem, a nawet własną naturą; „zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy” (Rz 1, 25). Potrzeba nam wiary, byśmy umieli
wytrwać przy Bogu i nie ulec złemu.

Życzymy, by okres Bożego Narodzenia był czasem odnowy wiary, nadziei
i miłości oraz doświadczenia bliskości i czułości Boga,
spotykanego również w drugim człowieku.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
35 queries in 0,358 seconds.