Ponad własne plany przedkładać wolę Boga – ta nauka przyświecała uczestnikom II Rekolekcji dla Mężczyzn, które zakończyły się w Mierzynie pod Szczecinem.

Artykuł K. Gajkowskiego, „Nasz Dziennik”, 26 czerwca 2019

Na rekolekcjach w dniach 23-25 czerwca zgromadziło się ponad 40 mężczyzn, by pod duchowym przewodnictwem wybitnego filozofa ks. prof. Tadeusza Guza oraz znanego kaznodziei i opiekuna wspólnoty Domus Mariae ks. Łukasza Kadzińskiego przeżyć szczególne rekolekcje. Przewodnią myślą spotkania były słowa św. Piotra: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!”.

Żyjemy w czasach utraty wiary: brakuje miejsc i środowisk, w których przestrzeń wiary jest naturalna, nie doświadczamy obecności Boga w świecie tak bardzo jak niegdyś. Przewrotność, z której mamy się ratować, to przede wszystkim przywiązanie do grzechu i przedkładanie własnych interesów ponad Boga. Ale są to też obłuda i udawanie, które oddalają nas od Pana Boga – tłumaczył w czasie rekolekcji ks. Łukasz Kadziński. Podkreślił, że dziś przed mężczyznami stoi szczególne zadanie bycia człowiekiem wiary – żywej i autentycznej relacji z Panem Bogiem.

W swoich prelekcjach ks. prof. Tadeusz Guz odwołał się do biblijnych postaci, których wzór – jak zaznaczył – nic nie stracił na aktualności.

Eliasz oddał się cały Panu Bogu, niczego dla siebie nie zachował. Gdyby zachował coś dla siebie, wtedy nie dokonałby cudu, stałby się przeszkodą dla Pana Boga. W misji prorockiej, niezależnie czy to osoba duchowna, czy świecki chrześcijanin – on musi być cały jako kapłan, biskup czy mąż rodziny – cały musi być Boży – wyjaśniał filozof.

Podkreślił, że żyjemy w czasach porównywalnych do czasów Eliasza. Tak jak w starożytności i dziś wydaje się, że wszystkie nasze pokolenia nie pamiętają takich rozmiarów występków przeciwko Najwyższego Bogu i Panu. Zwrócił także uwagę, że dotyczy to bezpośrednio Polski.

Tyle będzie Polski, ile będzie Polaków, którzy zrozumieli, że Polska jest z Bożego Słowa. Jak Polska się zawierzy Bogu,to żadna obca dłoń, poza Bożą, nie będzie mieć Polski jako swojej własności – wskazywał ks. prof. Tadeusz Guz.

Wkrótce zamieścimy na naszej stronie nagrania z rekolekcji.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
36 queries in 0,196 seconds.