Przed nami już niedługo Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. A wokół nas widzimy powszechny upadek wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii oraz zanik objawów czci i pobożności eucharystycznej. Mnożą się profanacje. Uroczystość Bożego Ciała powstała jako odpowiedź na analogiczną sytuację w historii Kościoła. Wobec upadku wiary w realną obecność Chrystusa, Bóg dał znak – cud eucharystyczny. A Kościół odczytał ten znak i ustanowił nową uroczystość dla umocnienia wiernych. Tak było w XII wieku.

Dziś też potrzebujemy umocnienia. Gdzie go szukać? Współcześni pasterze nie dają nam tak często zdrowej, jasnej nauki. Sięgajmy więc do dawnych nauczycieli. Są nam na szczęście dostępne liczne teksty tradycyjne. Przygotowując się do Bożego Ciała warto sięgnąć po niewielką, lecz pięknie wydaną, a przede wszystkim bogatą w treść książeczkę „Sześć krótkich nauk dogmatyczno-moralnych o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza”. Oryginał został wydany w 1886 roku. Wydawnictwo Bernardinum daje nam do rąk jego wierną kopię. Ks. Leon Pastor na podstawie dwóch pieśni: „U drzwi Twoich stoję Panie“ i mniej dziś znanej „Niebo, ziemia świat i morze”, wyłożył kompletną i ścisłą naukę katolicką o Eucharystii.

Kilkadziesiąt stroniczek (format książeczki to 90 na 150 mm) czyta się jak odtrutkę na wszystkie współczesne, mętne wyjaśnienia. Ten tekst dosłownie „rzuca na kolana” – przed Najświętszy Sakrament. Zachęcam serdecznie do sięgnięcia przed Bożym Ciałem po tę pozycję.

rozbudzić za łaskę Bożą w tych, którzy ją wśród dzisiejszego zamętu pojęć religijnych utracili, zaś umocnić w tych, którzy wprawdzie wierzą w tą tajemnicę, ale nie wiedzą w co wierzą i dlaczego wierzą, w sercach zaś wszystkich obudzić głęboką cześć i gorącą miłość ku Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, oto cel, który sobie zamierzyłem pisząc tych kilka nauk o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. ” – niech te słowa ze Wstępu dadzą próbkę stylu tekstu i autentycznych zamierzeń autora.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
26 queries in 0,480 seconds.