W ramach formacji niewiast dr Paweł Milcarek wygłosił wykład o przeżywaniu Mszy świętej, zwłaszcza Mszy Wszechczasów, czyli w tzw. formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego.

W drugiej części spotkania dzielił się przemyśleniami na temat małżeństwa chrześcijańskiego w nawiązaniu do reguły św. Benedykta.

Zapraszamy do wysłuchania obu tych wykładów.

Dr Milcarek jest historykiem, filozofem i publicystą. Był wykładowcą w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Jest założycielem i redaktorem naczelnym „Christianitas”. Od 1995 jest aktywnym uczestnikiem starań o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii łacińskiej w Kościele katolickim.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
26 queries in 0,482 seconds.