W dniach 8-10 lutego mężczyźni przeżywali swoje rekolekcje w Licheniu, a 15-17 lutego swoje ćwiczenia w Szymanowie odprawiały niewiasty. Uczestniczyły w nich osoby z Fundacji, a także liczni goście, nawet ze Szczecina czy Bydgoszczy.

Tematem ćwiczeń duchowych zarówno Pań jak i Panów była adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Głoszący rekolekcje ks. Łukasz Kadziński podkreślał, że życie ludzkie wypełnione mnóstwem rzeczy i spraw, często tych dobrych zaangażowań. Lecz jest pewna przestrzeń pustki, która może być wypełniona tylko przez samego Chrystusa – dlatego konieczne jest znalezienie czasu na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Adoracja jako modlitwa jest trudna, czasem nawet frustrująca: doświadczamy wielu rozproszeń, nie umiemy się skupić, przeszkadza nam niewygoda, jesteśmy senni. Są to stany do „przetrwania”, pokazujące ludzką kruchość, bezsilność i ograniczenia. W ten sposób niejako odziera nas z oszustwa spowijającego życie: stając twarzą w twarz z Panem Bogiem widzimy, ile jeszcze spraw nas od Niego oddziela. Adoracja przypomina nam o Bogu, który ma moc zmienić nasze nieuporządkowane przyzwyczajenia i nałogi. Natomiast przeszkodą w autentycznej adoracji jest brak wiary i niechęć do zmian, a także jej unikanie.

Jest ona nieodzowna dla życia chrześcijańskiego: bez Boga jesteśmy bowiem zbyt ubodzy, aby pomagać ubogim. Ona napełnia nas pokorą i daje nam pewność dobrych działań. Jest bowiem uniżeniem się ducha przed Królem Chwały.

Oprócz konferencji ks. Łukasza, uczestnicy i uczestniczki otrzymywali do medytacji rozważania przygotowane w oparciu o fragmenty Pisma Świętego przez ks. Jacka Gomulskiego (prowadzącego blog swiatlo-zycia.pl), a także fragmenty książek i konferencji kard. Roberta Saraha i o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
25 queries in 0,117 seconds.