Adwent to czas nawrócenia, czas oczekiwania na przeżycie Objawienia się Chrystusa w ciele. Objawienie to dokonuje się na trzech płaszczyznach: historycznej, mistycznej i ostatecznej. Wyczekiwanie na Zbawiciela wiąże się z przygotowaniem ducha poprzez zewnętrzne praktyki, jakimi są dobre uczynki i modlitwa.

W codzienności możemy to zrobić poprzez uczestnictwo w Mszach Świętych wotywnych o Matce Bożej, zwanych roratami, które sprawowane są wcześnie rano, przed wschodem słońca. Jest to wyraz naszej gotowości i czujności w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. Roraty odprawiane są przy świetle świec i świecy roratniej, będącej symbolem Maryi, która najbardziej oczekiwała Zbawiciela i modliła się o Jego przyjście. Niepokalana jest odzwierciedleniem Kościoła, który z tęsknotą oczekuje Oblubieńca i z radością Go przyjmuje. Dzieci mogą ten czas przeżyć na wzór mądrych panien z Ewangelii, które wyszły z lampami na spotkanie Oblubieńca, a w ramach przygotowania i pełniejszego udziału w roratach, wykonać własnoręcznie lampiony.

Warto nasze dzieci wprowadzić w głębszy sens Adwentu, płynący z tradycji Kościoła katolickiego i odejść od współczesnych kalendarzy adwentowych i wieńców, mających korzenie protestanckie, a podkreślić osobę Matki Bożej. Można to zrobić, przygotowując świecę Maryjną i ozdobić ją wedle własnych zdolności lub przewiązać niebieską wstążką. Warto też zadbać o pojawienie się w naszych domach figury Maryi. W tak przygotowanym miejscu możemy prowadzić wszystkie rodzinne modlitwy i spotkania, powierzając naszą codzienność Niepokalanej.

Podczas tegorocznych przygotowań do czasu Adwentu dzieci z Fundacji Maximilianum własnoręcznie przygotowywały świece dla figury Matki Bożej w domu oraz lampiony, z którymi będą brały udział w codziennych roratach. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,240 seconds.