W tym szczególnym czasie chcemy podziękować za przyjaźń i pomoc, której doświadczamy, bez której nie moglibyśmy realizować naszych dzieł w Fundacji Maximilianum.

 

W mijającym roku wspominamy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, modląc się równocześnie o przyszłość naszej Ojczyzny, a więc i naszych bliskich, szczególnie dzieci. Nie sposób nie dostrzegać zagrożeń naszej suwerenności, nie tylko na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej, ale – o wiele bardziej – na duchowej. Podważanie autonomii rodzin wobec państwa, infiltracja szkół szkodliwymi ideologiami, kompromis w sprawie zabijania dzieci nienarodzonych, zgoda na obciążanie odpowiedzialnością za przemoc domową tradycyjnego modelu rodziny, nieustanne ograniczenia wolności obywatelskiej w imię dostosowywania się do wymogów Unii Europejskiej – budzą w nas niepokój. Brakuje nam też bardziej stanowczego głosu Kościoła we wskazywaniu błędów współczesności.

Przyjście na świat Syna Bożego odmieniło wszystko, także ówczesny pogański, przepełniony bałwochwalstwem i przemocą świat. Przede wszystkim zaś Jego Narodzenie w betlejemskim żłóbku przyniosło nam perspektywę wiecznego zbawienia. Gdy więc będziemy przeżywać na nowo to wydarzenie, miejmy wiarę w sercach, że On ma moc i władzę przemienić ten świat, a także przemienić także całe zło naszego życia. I w Nim złóżmy naszą nadzieję na przyszłość.

Niech Dziecię Jezus błogosławi wszelkim dobrym pragnieniom, które rodzą się w sercach, umacnia we wszelkim dobrym działaniu oraz napełnia nasze rodziny i domy miłością.

Z wdzięcznością i modlitwą

Agata Rybczyk
Prezes Fundacji Maximilianum

ks. Łukasz M. Kadziński
Opiekun duchowy

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
26 queries in 0,083 seconds.