W Niepokalanowie odbyła się druga edycja warsztatów edukacji domowej. Tym razem prelegenci skupili się na edukacji dzieci starszych.

3 listopada 2018 r., na kolejnej części warsztatów poświeconych katolickiej edukacji domowej, zgromadziła się w progach Instytutu „Kolbianum” ponad 30 osobowa grupa uczestników z różnych stron Polski. Wśród nich byli zarówno rodzice już edukujący w domu jak nauczyciele  i osoby niezamężne.

Tematyka kilkugodzinnego spotkania skupiła się wokół potrzeb i wyzwań w wychowaniu i nauce dzieci we wczesnym okresie nastoletnim (9/10 – 14 lat).  Po początkowym przyjrzeniu się psychologicznym zadaniom oraz zagrożeniom rozwojowym tego etapu życia,  dr Andrzej Mazan ukazał wszystkim drogę doprowadzania dzieci do stawania się w pełni ludźmi poprzez miłość do Boga i drugiego człowieka – przeprowadzania dzieci od związywania się z rzeczami czy intelektualnymi wytworami, a doprowadzania do relacji z osobami.  Natomiast realistyczną  filozofię św. Tomasza w zderzeniu z idealistycznymi prądami obecnej edukacji przybliżył słuchaczom ks. Łukasz Kadziński, opiekun duchowy Fundacji Maximilianum.

Po przerwie kawowej, obsługiwanej przez Manufakturę Maximilianum, rozpoczął się blok praktyczny warsztatów. Omówione zostały w nim zagadnienia związane z krytycznym podejściem do podstawy programowej, jako wytworu idealizmu naukowego oraz samego egzaminu końcowego w klasach IV – VIII, głównie w oparciu o doświadczenia Kolegium św. Rodziny w Łomiankach. Uczestnicy mogli także zmierzyć się z tematem organizacji dnia dziecka nastoletniego. Rolę służebności, samodzielnej pracy i nauki oraz celowej i zaplanowanej rekreacji omówiła prezes Fundacji Maximilianum Agata Rybczyk.

Nowym tematem naszych warsztatów było przedstawienie znaczenie tworzenia środowiska wychowawczego dla dzieci edukujących się w domu. Uczestnicy warsztatów mogli usłyszeć o grupie harcerskiej działającej wśród rodzin zgromadzonych wokół Fundacji, o zajęciach sportowych czy formacji ministranckiej. Bardzo interesującym było świadectwo pani Kingi Lubańskiej – osoby, która uczyła się w domu aż do momentu rozpoczęcia studiów.

Wielość poruszanych zagadnień nie pozostała bez echa, co było widoczne  w czasie przeznaczonym na końcowe pytania i refleksje uczestników warsztatów.

Fundacja Maximilianum planuje organizować kolejne warsztaty. Wszelkie pytania o terminy prosimy kierować mailowo na adres:  info@fundacjamaximilianum.pl .

 

 

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,273 seconds.