Tematem ostatniej żeńskiej formacji były zagadnienia związane z potrzebą ładu i piękna, realizowaną praktycznie przez urządzanie domu i podejmowane w nim porządki.

Człowiek, obcując z otaczającym go światem przyrody i dostrzegając jego harmonię, ład i piękno, może widzieć w nim odbicie dobra i piękna Stwórcy. Doświadczenie to warto przenieść na własny dom i zastanowić się, czy i w nim panuje ład, porządek i piękno, czy chaos?

To pytanie tylko pozornie nie wiąże się z Bogiem i obcowaniem z nim. Wszak człowiek nosi w sobie potrzebę piękna, która jest tęsknotą duszy do obcowania z Bogiem. To Bóg porządkuje nasze życie pod względem wartości, a my mamy porządkować przestrzeń pod względem materialnym i czynić ją sobie poddaną. Tak jak każdy grzech ma przeciwną sobie cnotę, tak ład ma swoje przeciwieństwo – bałagan. Chaos, nieład i brzydota zawsze były przypisywane Szatanowi. Dlatego warto podjąć refleksję, z jaką naturą kształtujemy przestrzeń dla siebie i swoich bliskich.

Chcąc uczyć nasze dzieci wrażliwości na piękno, to matki muszą umieć je wybierać. Jeśli dzieci będą wychowywane w ładzie i porządku, w miarę dorastania stanie się to dla nich naturalne. Nie może tu mieć decydującego znaczenia brak czasu, sił, pieniędzy czy zbyt duża ilość obowiązków. W walce o własną przestrzeń warto też korzystać z pomocy dzieci, wyznaczając dla nich określone obowiązki i wspólnie z nimi pracując. Sprzątanie jest codzienną powtarzalną czynnością, jak jedzenie, picie czy spanie. Nie można z niej zrezygnować, nie da się jej wykonać tylko raz, trzeba ją podejmować nieustannie.

Dziś, gdy dookoła nas tyle szpetoty i bałaganu, tym bardziej wydaje się potrzebne zadbanie o ład, porządek i piękno w naszych domach, mieszkaniach. Zachęcamy do obejrzenia nagrania z wykładów na temat sprzątania i urządzania domu, w którym zawarto porady, które może wykorzystać każda kobieta.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,287 seconds.