17 listopada 2018 r. przedstawiciele Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum wzięli udział w konferencji pod hasłem „Szkoła”, zorganizowanej przez „Pobudkę”. Spotkanie odbyło się w Częstochowie.

Konferencję poprowadził p. Grzegorz Braun. Pierwszą prelekcję pod tytułem „Edukacja Domowa w służbie pedagogiki katolickiej” wygłosili ks. Łukasz Kadziński i prezes Fundacji Agata Rybczyk. Ks. Łukasz przedstawił koncepcję wychowania katolickiego oraz ukazał program wychowawczy, który jest wypracowywany i realizowany w Maximilianum. Przybiera on w praktyce kształt edukacji domowej, która nie jest rozumiana jako przebywanie dzieci wyłącznie w środowisku własnej rodziny. Fundacja bowiem wspiera współpracę rodziców edukujących w domu, organizując wspólne zajęcia dla dzieci. Celem takiej edukacji jest ukształtowanie dojrzałego człowieka i chrześcijanina, środkiem zaś staje się wzięcie na siebie przez rodziców bezpośredniej odpowiedzialności za kształcenie swojego potomstwa. Stąd bierze się formuła edukacji domowej, dającej więcej swobody rodzicom w decyzjach dotyczących zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Dzieci są angażowane w życie rodziny, ale również społeczności i Kościoła, poprzez uczestnictwo w szeregu wspólnych aktywności. Wszystko zaś jest dobierane tak, aby służyło ostatecznie ich zbawieniu.

W drugiej części Agata Rybczyk przedstawiała konkretny kształt edukacji domowej. Wyjaśniła, jakie możliwości obecnie daje w tej kwestii prawo polskie. Opowiadała również, w jaki sposób odbywa się edukacja domowa w rodzinach związanych z Fundacją Maximilianum. Wypowiedź pani Agaty wzbudziła żywe zainteresowanie na sali, zrodziło się wiele pytań dotyczących konkretów zarówno formalnych, jak praktycznych. Rozmowy kontynuowane były również w czasie przerwy kawowej.    

Podczas spotkania Paweł Zalewski i Krzysztof Luks prezentowali także Pieszą Pielgrzymkę Mężczyzn z Jasnej Góry do św. Józefa, pokazując ścisłe powiązanie tego dzieła z wychowaniem katolickim. Jest bowiem niemal niemożliwe wychowanie dzieci w rodzinie, gdzie brakuje dojrzałego ojca, a dzisiejsze czasy naznaczone są ogromnym kryzysem męskości i ojcostwa. Dzieło męskiej pokutnej pielgrzymki to próba odpowiedzi na ten kryzys.

Swój wykład na temat „Katolik a świat współczesny” wygłosił także ks. prof. Tadeusz Guz. Ks. prof. Guz umiejscowił kwestię edukacji na tle aktualnej sytuacji w kulturze i Kościele. Zwrócił uwagę na ogrom zniszczeń w cywilizacji, z powodu których cele wychowawcze są niemal poza naszym zasięgiem. Dlatego tym bardziej powinniśmy nasze dzieci wychowywać „na kolanach” – zginając nasze kolana przed Chrystusem. Tylko silne odniesienie do Boga pozwoli na rozwój naszego człowieczeństwa oraz realny i prawdziwie wychowawczy wpływ na nasze dzieci.    

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,233 seconds.