7 czerwca w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Małżeństwo i rodzina. Źródła kryzysu i drogi wyjścia”. Zorganizowały ją Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Szczecinie oraz Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW, pod patronatem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.

Głównym prelegentem podczas konferencji był ks. Raymond Leo Kardynał Burke, który wygłosił referat poświęcony kryzysowi małżeństwa i rodziny.
Żyjemy w czasach, gdy podstawowa prawda o małżeństwie jest przedmiotem zażartego, nie wahałbym się powiedzieć, diabolicznego ataku – powiedział kardynał Burke. – Atak ten służy zaciemnieniu i podeptaniu wzniosłego piękna stanu małżeńskiego zgodnego z zamiarem Boga-Stwórcy – wskazywał. Hierarcha wezwał do dawania heroicznego świadectwa prawdzie o małżeństwie. – Sam Pan Jezus zapewnił nas, że Bóg daje małżonkom łaskę codziennego życia zgodnie z prawdą o ich stanie – zachęcał.

Profesor Artur Andrzejuk (UKSW) pokazał, że miłość w ujęciu św. Tomasza z Akwinu jest przede wszystkim przyjaźnią pomiędzy małżonkami – amicitia maxima. Zarysował przy tym główne wypaczenia tej koncepcji, takie jak socjologizm, prawnicyzm i seksualizm. Pokazał także bogactwo nauczania prof. Mirosława Gogacza i św. Jana Pawła II w tym temacie. Prof. Marcin Karas (UJ) omówił konsekwencje i podstawowe problemy wynikające z szerzącej się protestantyzacji w Kościele. Wskazał, że myślenie współczesnych katolików jet nierzadko pod wpływem idei Marcin Lutra, co prowadzi do poważnych nadużyć życia duchowego i moralności. Dr Izabella Andrzejuk (WSSMiA/WSKPiSM) zwróciła uwagę na zadanie dla małżonków, jakim jest wybudowanie wzajemnej przyjaźni, co jest szczególnie ważne dla całokształtu życia rodzinnego.

Ks. prof. Robert Skrzypczak (PWTW) uzmysłowił słuchaczom, jak wiele zniszczenia dla życia duchowego i społecznego przyniosła tzw. „rewolucja obyczajowa” roku ’68. Współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny, które mogą płynąć ze strony władz państwowych i międzynarodowych organizacji przedstawił poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. Na zakończenie zagadnienia z zakresu ascetyki życia małżeńskiego i rodzinnego omówił dr Michał Zembrzuski (UKSW).

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
30 queries in 0,186 seconds.