5 maja br. w Niepokalanowie odbyły się warsztaty edukacji domowej pt. „Edukacja domowa bez kompleksów”, zorganizowane przez Fundację Dobrej Edukacji Maximilianum.  

Warsztaty rozpoczęły się o 10:00, a zakończyły po 16:00 wręczeniem zgromadzonym certyfikatów uczestnictwa. Wzięły w nich udział małżeństwa posiadające dzieci jeszcze się nie uczące, rodzice, których co najmniej jedno dziecko było już uczniem szkoły oraz małżeństwa zastanawiające się nad zmianą lub wprowadzeniem edukacji domowej. Na spotkanie przybyło także kilka osób niebędących jeszcze w związku sakramentalnym oraz babcia dwójki wnucząt nauczanych w domu.

Zgromadzonych przywitała Prezes Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum Agata Rybczyk. Następnie dr Andrzej Mazan – Dyrektor Kolegium Św. Rodziny w Łomiankach oraz przyjaciel Fundacji opowiedział o historii edukacji domowej i zmianie, jaka zaszła w nauczaniu dzieci w wyniku reformy protestanckiej. Zgodnie z myślą reformy, szkoła była lepsza od ojca, który aż do przełomu XIV i XV w. samodzielnie wybierał osoby, które miały uczyć jego dzieci. Odtąd szkoła stała się transmisją władzy. Miała za zadanie wychowanie nowego człowieka – obywatela posłusznego władcy. Uczestnicy warsztatów  dowiedzieli się, jakie są różnice między edukacją domową a instytucją szkoły. Podkreślono, że edukacja domowa koncertuje się na budowaniu relacji zaufania, na rozmowie, nauce wnioskowania i tego, co jest potrzebne, a co nie. Został poruszony również temat realizmu wychowania katolickiego, tj. podporządkowania się prawdzie i idealizmowi, w którym człowiek jest konstruktorem prawdy i dobra.

W warsztatach wziął udział Ks. Łukasz Kadziński – Kapłan Archidiecezji Warszawskiej i duchowy opiekun Fundacji. Podzielił się on swoimi spostrzeżeniami na temat obrazu dziecka, które kończy szkołę, a więc człowieka samotnego, będącego w kompleksach, niepotrafiącego nawiązywać relacji, nieumiejącego poradzić sobie z problemami, często uzależnionego. Ksiądz zachęcał małżonków, aby na miarę swoich możliwości angażowali się w edukacje domową swoich dzieci i pozostawali czujni na to, co się dzieje z ich pociechami w szkole.

Swoim doświadczeniem z pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej podzieliła się ze zgromadzonymi Pani Sandra Donat, mama dwójki dzieci, obecnie będąca na urlopie macierzyńskim. Mówiła o tym, z jaką łatwością przyznawane są dziecku orzeczenia, które ciągną się za nim przez kilka lat. Wspominała także o procedurach panujących w szkole oraz wtłaczaniu dzieci w ten sam schemat.

Pani Monika Wodzińska, od lat związana z sektorem pozarządowym, działającym na rzecz rodzicielstwa zastępczego, mama trójki dzieci, mówiła o krzywdzącym podziale dzieci na lepsze i gorsze, o porównywaniu, koncentracji na wynikach szkolnych, braku czasu na budowanie relacji, wzbudzaniu rywalizacji i zazdrości.

Uczestnicy warsztatów usłyszeli o metodach prowadzenia edukacji domowej, m.in. o tym, aby być obecnym przy dziecku, unikać bezczynności, planować dziecku czas, a także wychowywać dziecko przez pracę i uczyć współpracy. Podkreślono, jak ważne jest prowadzenie skromnego życia i oderwanie od środków masowego przekazu.

Poruszone zostały również prawne aspekty edukacji domowej, omówione wybrane artykuły z ustawy o prawie oświatowym. Temat przedstawił Pan Marcin Perłowski, nauczyciel historii, angielskiego i łaciny.

Zgromadzeni mieli możliwość obejrzenia obecnie stosowanych podręczników dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Pani Agata Rybczyk wskazała m.in. pojawiające się w nich tematy, które są niepotrzebne dla dzieci w tym wieku (np. czytanki o wagarach, papierosach, alkoholu i narkotykach, czy abstrakcyjne ćwiczenia); zachęcała, aby przed zakupem książek dla dzieci rodzice zweryfikowali kto jest autorem danego podręcznika oraz jaki jest jego światopogląd.

Podczas warsztatów rodzice mogli zastanowić się nad tym, na co w ciągu dnia ich dzieci przeznaczają najwięcej czasu i jakie aktywności chcieliby wprowadzić do ich życia. Był również czas na zaplanowanie dnia z dzieckiem wokół wybranego tematu.

Warsztaty przybliżyły uczestnikom temat edukacji domowej, metody jej prowadzenia, ukazały jak funkcjonuje szkoła i jak oddziałuje na dziecko. Było to jedno z trzech spotkaniach, które zaplanowano.

 

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
28 queries in 0,139 seconds.