7 kwietnia 2018 r. odbyło się wielkanocne spotkanie świąteczne dla przyjaciół i dobroczyńców Fundacji Maximilianum. W tym roku miało ono miejsce w parafii pw. Świętych Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich na warszawskich Włochach.

O godzinie 12.00 ks. Łukasz Kadziński, opiekun duchowy Fundacji, odprawił Mszę Św. w intencji wszystkich dobroczyńców, którzy wspierają naszą działalność. Następnie nasi przyjaciele zostali zaproszeni na dalszą część spotkania do pobliskiej kawiarenki, położonej obok kościoła. Tu, po powitaniu i złożeniu życzeń, goście zostali poczęstowani domowym żurkiem i wypiekami świątecznymi: babami, mazurkami i sernikami. Następnie dr Andrzej Mazan wygłosił krótki wykład poświęcony wartości pracy ludzkiej. Po nim głos zabrała prezes Fundacji Agata Rybczyk, która mówiła o tym, jak ważne jest kształtowanie właściwego podejścia do pracy u dzieci. Na koniec Jakub Sawicki zaprezentował działalności Manufaktury Maximilianum, świadczącej usługi cateringowe.

Ostatnim punktem spotkania było Misterium Mszy Świętej, przygotowane przez rodziców i dzieci z naszej Fundacji. Jego treść została oparta o teksty z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny Kowalskiej i ukazywała ścisły związek między Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Pana Jezusa a tym, co dzieje się podczas Mszy Świętej.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
32 queries in 1,065 seconds.