W pierwszą sobotę lutego odbyło się kolejne nocne czuwanie wynagradzające Matce Najświętszej za wszystkie zniewagi, których doświadcza Jej Niepokalane Serce. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim, po którym przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy części chwalebne Różańca Świętego.

Ksiądz Jacek Gomulski wygłosił konferencję o grzechach przeciw Boskiemu Macierzyństwu Matki Bożej. Po niej modliliśmy się za kapłanów koronką do Matki Bożej Bolesnej. Czuwanie, jak zawsze, zakończyliśmy Mszą świętą wynagradzającą o północy, którą odprawił ks. Łukasz Kadziński.

Konferencja

Kazanie

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,455 seconds.