Wieczorem 4 listopada o godzinie 21.00 zebraliśmy się w kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przy ul. Wilczej, na dziewiątym już czuwaniu wynagradzającym. Rozpoczęliśmy je – jak zawsze – Apelem Jasnogórskim. Na wstępie ks. Jacek Gomulski przypomniał, jaki jest cel czuwań. Nadmienił, że przyjeżdżamy tu nie po to, by przedstawiać swoje prośby, ale by być dla Maryi. Następnie, przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie, odmówiliśmy Różaniec, po czym wysłuchaliśmy konferencji ks. Jacka, po której – jak zazwyczaj – odmówiliśmy Koronkę do Siedmiu Boleści Matki Bożej za kapłanów oraz odśpiewaliśmy godzinki do Matki Bożej Bolesnej. Czuwanie zakończyło się Mszą świętą o północy, którą odprawił ks. Łukasz Kadziński.

Kazanie ks. Łukasza Kadzińskiego

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
31 queries in 0,190 seconds.