W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września w polskich diecezjach, parafiach i rodzinach odnowiony został Akt poświęcenia Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, do czego zachęcali wcześniej biskupi. 

Członkowie Fundacji Maximilianum również dokonali odnowienia tego Aktu wraz z poświęceniem Niepokalanemu Sercu Maryi dzieła Fundacji z wszelkimi podejmowanymi inicjatywami: wszystkie osoby zaangażowane i wspomagające działalność Fundacji, wszystkich Darczyńców, jak również wszystkie należące do Fundacji rodziny i dzieci.

Dzień wcześniej członkowie Fundacji w czasie nocnego czuwania dokonali podjęcia Aktu ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według Św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Również uroczyście został poświęcony i nałożony płaszcz figurze Matki Bożej. Na koniec czuwania został odśpiewany Akatyst ku czci Maryi.

Jednym z elementów przygotowania była lektura Traktatu św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, przez okres 15 tygodni. Dodatkowo, przez ostatnie 33 dni, codziennie rozważaliśmy zalecane przez świętego na ten czas fragmenty Ewangelii, Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika jak również fragmenty z O naśladowania Chrystusa Tomasza à Kempis. Pierwsze 12 dni tego okresu to czas oderwania się od ducha tego świata, by móc bardziej zrozumieć Ducha Chrystusa i przez to zbliżyć się do Jezusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Maryi i Jezusa. Idea oddania się Panu Jezusowi inspirowała wielu świętych, m.in. św. Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz patrona naszej Fundacji św. Maksymiliana Kolbe.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
35 queries in 0,157 seconds.