Początek wakacji jest dla osób związanych z  Fundacją tradycyjnie czasem kilkudniowych rekolekcji wyjazdowych. W tym roku odbyły się one osobno dla mężczyzn i kobiet. Od 29 czerwca panowie mieli swój czas skupienia i wyciszenia w Niepokalanowie. 3 lipca nastąpiła zamiana, ojcowie przejęli opiekę nad dziećmi, a panie rozpoczęły rekolekcje w Licheniu. Ich czas modlitwy potrwał do 7 lipca. Udział w rekolekcjach wzięły 43 osoby. Na rekolekcjach męskich było szesnastu panów, a na żeńskich dwadzieścia siedem kobiet.

Rozważania w obu grupach rekolekcyjnych inspirowane były drugim tygodniem rekolekcji ignacjańskich. Dzień rozpoczynał się Mszą Świętą w Rycie Nadzwyczajnym. Potem następowały 4 wprowadzenia (konferencje) głoszone przez Ks. Łukasza Kadzińskiego i dr. Andrzeja Mazana. Przeplatane były czasem na osobistą medytację Ewangelii. Dzień kończył się Różańcem i adoracją Najświętszego Sakramentu.

Drugi tydzień ćwiczeń duchowych w zamyśle św. Ignacego poświęcony jest rozważaniu życia Pana Jezusa. Zatrzymaliśmy się głównie nad Tajemnicą Wcielenia oraz misterium życia ukrytego Chrystusa Pana i całej Świętej Rodziny. Dotknęliśmy również tematu dokonywania wyboru zgodnego z Wolą Bożą. 

Był to niezwykle intensywny czas, wymagający wysiłku wewnętrznego i dyscypliny zewnętrznej. Rzadko w życiu rodzinnym udaje się wygospodarować takie dni przeznaczone wyłącznie na sprawy Boże. Mamy wszyscy nadzieję, że ten tydzień pracy duchowej będzie przez kolejne miesiące owocować ukierunkowaniem w codziennych obowiązkach na Wolę Bożą.

Na czas rekolekcji męskich przypadło piąte czuwanie wynagradzające Matce Bożej za zniewagi, jakich doświadczyło Jej Niepokalane Serce. Panowie przyjechali z Niepokalanowa do kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących na ul. Wilczą w Warszawie. Czuwanie miało podobny charakter do poprzednich. Zostało wzbogacone o rozważania św. Ignacego z Loyoli, w duchu rekolekcji ignacjańskich, które przeżywali mężczyźni.

Zapraszamy do odsłuchania nagrań z piątego czuwania wynagradzającego.

Wstęp:

Konferencja:

Kazanie:

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
37 queries in 0,221 seconds.