W dniu 10 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Wawrzyńca diakona i męczennika. Ten rzymski święty, z pierwszych wieków Kościoła, wsławił się niezwykłą odwagą, męstwem i troską o liturgię. Nic więc dziwnego, że właśnie tego świętego obraliśmy w Fundacji za patrona Służby Liturgicznej.

W dzień jego liturgicznego wspomnienia, rokrocznie obchodzimy Święto Służby Liturgicznej. Tego też dnia odbywają się tradycyjne promocje ministranckie. Przez cały rok chłopcy pragnący posługiwać przy ołtarzu, uczestniczą w spotkaniach formacyjnych. Tam też uczą się czynności ministrantów w czasie Mszy Świętej, sprawowanej w rycie trydenckim. Oprócz tego zdobywają wiedzę z zakresu liturgii i poznają doniosłość, wagę i świętość Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Podstawowym źródłem wiedzy jest Ceremoniał Parafialny bł. Abp. Antoniego Nowowiejskiego, gdzie czytamy między innymi: Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje. Aniołowie wtedy otaczają kapłana, a ministrant staje się jakby jednym z ich towarzyszów oraz: Ministrant ma być cnotliwy, skromny i pobożny. Wykształcenie wspomnianych cnót wymaga czasu, stąd chłopcy w naszej Fundacji rozpoczynają formację ministrancką jeszcze przed Pierwszą Komunią Świętą. W czasie swojego przygotowania muszą wykazać się odpowiednim zachowaniem w czasie Mszy Świętej, uczestniczyć w różnego rodzaju Nabożeństwach, ale także wykazać się postępowaniem zgodnym z wymienionymi cnotami w domu. Dopiero po uzyskaniu takiego potwierdzenia, opiekuni ministrantów przychodzą do księdza z prośbą o przeprowadzenie promocji.

Ministranci, posługujący w ramach Fundacji, podzieleni są na kilka grup. Najmłodszą z nich są Aspiranci, następnie – Kandydaci na ministrantów, Ministranci i Starsi Ministranci. Każda z tych grup charakteryzuje się noszonym przez siebie strojem liturgicznym; i tak, Aspiranci dopiero przygotowują się do posługi, dlatego nie posiadają swojego stroju, ale w odświętnym ubraniu siedzą w pierwszej ławce, Kandydaci posługują w szarfach, Ministranci – w komżach, zaś Starsi Ministranci służą przy ołtarzu w tradycyjnych szatach ministranckich, tzn. w sutaneli i komży.

W tym roku do grona Aspirantów dołączył jeden sześcioletni chłopiec, a Kandydatami zostało dwóch innych, którzy po rocznym przygotowaniu otrzymali szarfy. W związku z tym, że czterech chłopców ukończyło czas kandydatury i przyjęło Pierwszą Komunię Świętą, zostali oni promowani do godności Ministrantów. Ostatnią grupą, która otrzymała promocję, byli Starsi Ministranci. Wśród trójki promowanych było dwóch mężczyzn, którzy wyrazili chęć posługi do Mszy Świętej i – po odpowiednim przygotowaniu – 10 sierpnia po raz pierwszy mogli dostąpić tego zaszczytu.

Na zakończenie wspólnego świętowania odbyło się ognisko, gdzie przy śpiewie pieśni rycerskich ucztowaliśmy do późnych godzin wieczornych.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
37 queries in 0,209 seconds.