Czwarte czuwanie wynagradzające Najświętszej Maryi Pannie za zniewagi jakich doświadczyło jej Niepokalane Serce odbyło się w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 3 czerwca.

Opatrzność Boża sprawiła, że mogliśmy połączyć nasze czuwanie pierwszosobotnie z modlitwą oraz uroczystą Mszą Świętą do Ducha Świętego.

Zaczęliśmy tradycyjnym Apelem Jasnogórskim przed obrazem Matki Bożej, a następnie odmówiliśmy Różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Po modlitwie różańcowej ks. Jacek Gomulski wygłosił konferencję na temat IV objawienia Matki Bożej w Fatimie. Po konferencji odmówiliśmy Koronkę do Matki Bożej Bolesnej za kapłanów, a następnie odmówiliśmy Godzinę Czytań z dnia Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie zakończyło się Mszą Świętą.

Nagranie konferencji:

Nagranie kazania:

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
35 queries in 1,521 seconds.