14 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę „Prawo oświatowe”, a 9 stycznia br. podpisał ją Prezydent Andrzej Duda. Ustawa wejdzie w życie 1 września br.

Reforma prawa oświatowego przede wszystkim zakłada zmianę struktury szkół w Polsce, czyli likwidację gimnazjów oraz wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Co z tego wynika dla uczących w domu?

Art. 37 ust. 2 pkt 1.
Dotychczas rodzice decydujący się na edukację domową mieli możliwość wyboru dowolnej szkoły, do której dziecko będzie zapisane, i w której będzie zdawało coroczne egzaminy. Przyjęta ustawa „Prawo oświatowe” zmienia tę zasadę. Obecnie będzie obowiązywać rejonizacja. Wniosek o zezwolenie na edukację domową dziecka, rodzic będzie składał do dyrektora publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej usytuowanej na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko. Oznacza to, że rodzice nie będą już mogli wybierać szkół spoza województwa.

Art. 37 ust. 2 pkt 2
W przyjętej ustawie pojawił się również obowiązek dołączenia do wniosku o zezwolenie na edukację domową opinii jedynie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uniemożliwi to korzystanie z poradni niepublicznych umieszczonych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.
Ponadto, niejasne sformułowanie ww. artykułu może prowadzić do wniosku, zgodnie z którym, przedmiotem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej jest decyzja o rozpoczęciu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Do końca roku szkolnego 2016/2017 uczący się w domach będą mogli kontynuować naukę w ramach dotychczasowych przepisów. Oznacza to, że dzieci, które są i pozostaną w edukacji domowej do 31 sierpnia 2017 r. poza województwem, nadal mogą odbywać edukację w dotychczasowym trybie. Nowe wytyczne dotyczyć będą wniosków składanych na rok szkolny 2017/2018.

Zachęcamy do zapoznania się z analizami Insytutu Ordo Iuris w tej kwestii:
– Uwagi Instytutu Ordo Iuris do projektu ustawy Prawo oświatowe
– Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące edukacji domowej?

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
28 queries in 0,146 seconds.