Dziś jest święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Chciałbym zatem przyłączyć się do wielkiego dziękczynienia Matce Boga za wszystko, co w Polsce uczyniła. Niech te kilka słów felietonu wzbudzi w sercach radość i pogłębi nasze przekonanie, że „w szczerym nabożeństwie do Maryi jest skuteczność do pewnego stopnia nieskończona, w nim leży jakiś bezmiar sił duchowych dla jednostek i dla świata, bo przez jej ręce przechodzi wszystko dobre”, jak to pięknie sformułował wielki miłośnik Maryi, ojciec Jan Rostworowski, przed II wojną światową.

dr Andrzej Mazan, Nasz Dziennik, 8.12.2016

Jest wielkim darem Matki Bożej, że takie miłowanie wciąż jest obecne w naszym narodzie, że wciąż jest żywe, że nie wygasa. Jest siłą, która porywa do codziennych dobrych działań tysiące serc. Przyjmujemy naturalnie, że tą drogą kształtowania naszych sumień przez miłość Matki Boga prowadzi nas także Radio Maryja. Słuchamy rozgłośni codziennie, bo chcemy razem z NMP tworzyć historię każdego z nas i historię Polski.

Miłość NMP jest tak ściśle spleciona z istnieniem Ojczyzny, że wyznacza główny nurt naszych dziejów. To jest tak, jak na rycerskich ryngrafach, gdzie Matka Boża chroni orła, a on Ją swymi skrzydłami osłania. Możemy być dumni, że idziemy w nieprzerwanym, długim szeregu pokoleń Polaków, którzy działali z miłości do Matki Bożej, a którym zawdzięczamy wolność miłowania Chrystusa i Jego Matki. Bo przecież to jest największy skarb naszego narodu.

Dwudziesta piąta rocznica powstania Radia Maryja skłania do podsumowań. Z podziwem trzeba się odnieść do niezwykłych efektów pracy koncepcyjnej, organizacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej dokonanej pod kierownictwem ojca Tadeusza. Ćwierć wieku cierpliwie znoszonych wyrzeczeń i upokorzeń nie tylko przeciwstawiło się wielkim, obcym siłom destrukcji i zniewolenia, które opanowały w ogromnym stopniu środki kształtowania umysłu i wartości, ale dokonało rzeczy niemożliwej z ludzkiego punktu widzenia, jakim jest odrodzenie polskiego etosu, opartego o miłość Boga, Ojczyzny, Kościoła i rodziny.

Nigdy nie będzie dość podkreślania, że w Polsce Radio Maryja przewodzi w wielkim boju o prawdę, o wiarę, o tworzenie warunków do normalnego i godnego życia. W tych działaniach łączą się wolność i dojrzałość, autorytet i zaufanie, demokracja i hierarchia, karność i inicjatywa, wielkie idee i konkretne działania, elitarność i powszechność. Za pomocą radia, telewizji, codziennej gazety i miesięcznika, w uczelni i na pielgrzymkach kształtowana jest zapomniana dziś cnota intelektualna, jaką jest mądrość. Przekazywane katolickie zasady pomagają oceniać rzeczywistość i utwierdzają w męstwie wprowadzania wiary w życie osobiste, rodzinne i społeczne.

Życzę wszystkim czytelnikom, aby żar miłości płynącej z serca NMP przez toruńskie media rozpalał serca Polaków, a zwłaszcza młodzieży. Pozwólmy, aby Matka Boża wychowywała i uwrażliwiała sumienia, uczyła odróżniać prawdę od fałszu, korzyść od zagrożeń dla Polski. Aby kształtowała czystość, opanowanie, uczciwość, ubóstwo duchowe, pobożność, odwagę cywilną, roztropność w mowie i czynną miłość. Prośmy Niepokalaną abyśmy pod Jej opieką pracowali dla naszego wspólnego dobra…

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
30 queries in 0,183 seconds.