17 listopada 2016 r., o godzinie 17.00 w kaplicy domu opieki ojców Bonifratrów, gdzie obecnie przebywa Profesor, odbyła się Msza Święta w intencji Jubilata.

Eucharystii przewodniczył oraz głosił Słowo Boże ks. Łukasz Kadziński, opiekun duchowy Fundacji Maximilianum. Na koniec odczytano list gratulacyjny i życzenia przesłane przez Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego, Zastępcę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Po Mszy św. wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek w refektarzu oo. Bonifratrów. Była to chwila na osobiste spotkanie z Jubilatem, złożenie życzeń i uściśnięcie dłoni tego wybitnego, a przy tym niesłychanie skromnego naukowca. Profesor zadziwiał obecnych zachowaną jasnością myśli, jak i pogodą ducha.

Druga część obchodów urodzin Pana Profesora miała miejsce dwa dni później. 19 listopada odbyła się specjalna konferencja naukowa, połączona z wręczeniem tegorocznych nagród im. Prof. Gogacza. Nagroda ta jest przyznawana za najlepsze prace magisterskie z filozofii i teologii tomistycznej. Uroczystość rozpoczęła się o 15.00 w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Obecny był Ks. Bp dr Wiesław Mering, ordynariusz włocławski i jednocześnie uczeń i pierwszy doktorant prof. Gogacza, który wygłosił referat. Po nim przemawiał Pan Minister Witold Kołodziejski, prezes KRRiT. List gratulacyjny nadesłał również Pan Prezydent Andrzej Duda.

Na część naukową konferencji złożyły się wystąpienia tegorocznych laureatów nagrody, prezentujące główne założenia ich prac. Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie przy poczęstunku przygotowanym przez Fundację Maximilianum. Była to też okazja do spędzenia chwili z Jubilatem.

List gratulacyjny i życzenia Ks. Abp Marka Jędraszewskiego

List gratulacyjny Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
37 queries in 0,248 seconds.