19 lipca odbyło się w Licheniu spotkanie Rodzin związanych z Maximilianum z ks. Arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, Metropolitą Szczecińsko – Kamieńskim. Rozpoczęło się one Mszą św., odprawioną w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Po Eucharystii był obiad, a po nim kilku godzinne spotkanie z Dostojnym Gościem.

Ks. Arcybiskup usłyszał sprawozdanie nt. działań związanych z założeniem Szkół dla Edukacji Domowej w Łomiankach, w miejscu istnienia dawnego Instytutu Studiów nad Rodziną – którego twórcą był śp. Arcybiskup Kazimierz Majdański, również Metropolita Szczecińsko – Kamieński. Dostojny Gość pochwalił inicjatywę i zwrócił uwagę na wiele aspektów prawnych, o które należy zadbać. Następnie ks. Arcybiskup ukazywał wartość wspólnoty – jako miejsca wzajemnej pomocniczości katolickich rodzin. Pomoc ta może dotyczyć wielu płaszczyzn, od wspólnej duchowej formacji, poprzez pomoc w edukacji i wychowaniu dzieci, aż po bardzo praktyczny wymiar spółdzielczości: spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielni pracy, gdzie jedne rodziny, pomagają drugim w znalezieniu pracy, bądź zorganizowaniu własnej, czy wspólnej działalności.

Następnie był czas na liczne pytania, dotykające zagadnień wychowania dzieci, problemów małżeńskich, problemów związanych ze znalezieniem właściwego czasu na prace zarobkową i obecność, szczególnie ojców w rodzinie. Były też pytania dotyczące rozeznania powołania życiowego oraz życia duchowego. Ks. Arcybiskup cierpliwie i obszernie na wszystkie pytania odpowiadał. Na koniec spotkania udzielił każdej rodzinie i osobie indywidualnego błogosławieństwa.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
34 queries in 0,134 seconds.