Formacja katolicka jest fundamentem, na którym opiera się praca wychowawcza i edukacyjna rodzin wspierana przez Fundację Dobrej Edukacji „Maximilianum”. Tradycją dla wielu rodzin zaangażowanych w działalność Fundacji stał się udział w corocznych rekolekcjach, mających miejsce w okresie wakacyjnym. Toteż w lipcu bieżącego roku w środowisku rodzin związanych z „Maximilianum” domowe kalendarze przez 9 kolejnych dni opatrzone były hasłem „Licheń”. Tegoroczne rekolekcje rodzin odbywały się bowiem w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym. Czas formacji obejmował wyodrębnione cykle dla uczestników w grupach męskich, żeńskich i dziecięcych. Wyjątkowy charakter miał jeden dzień rekolekcji. Wyjątkowy ze względu na wyjątkowego gościa, który odwiedził uczestników rekolekcji „Maximilianum” w dniu 18 lipca br.

Ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, rozpoczął swe odwiedziny od Mszy Świętej sprawowanej w Kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych na terenie sanktuarium licheńskiego. U stopni ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej ksiądz arcybiskup sprawował Najświętszą Ofiarę i głosił Słowo Boże dla uczestników rekolekcji. Z pasterską i zarazem prawdzie ojcowską miłością obejmując i błogosławiąc rodziny.

Po liturgii miało miejsce spotkanie uczestników rekolekcji z księdzem arcybiskupem, który będąc przewodniczącym Rady Prawnej i członkiem Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, wyraził wielką troskę i zainteresowanie działalnością Fundacji, zarówno w wymiarze formacyjnym, wychowawczym jak i edukacyjnym, lecz również życiem rodzin, z którymi się spotkał. Po przedstawieniu przez duchowego opiekuna Fundacji ks. Łukasza M. Kadzińskiego oraz doktora Andrzeja Mazana zarysu aktualnej działalności i problemów, na które stara się odpowiedzieć „Maximilianum”, ks. abp Dzięga odpowiadał na liczne pytania indywidualne, często dotykające codziennych wysiłków, potrzeb, zmagań, wątpliwości małżonków, rodziców i innych uczestników rekolekcji.

Kilkugodzinne spotkanie zakończyło biskupie błogosławieństwo każdej rodziny, śpiewy i życzenia kolejnego spotkania wyrażane przez uczestników.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
28 queries in 0,259 seconds.