Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana!
Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, gdyż Pan-Zbawiciel tryumfuje w chwale!

W tym szczególnym czasie, gdy wspominamy Mękę Pańską i Jego Chwalebne
Zmartwychwstanie pragniemy życzyć pogłębienia wiary, umocnienia nadziei oraz jeszcze
gorętszej miłości do Boga i bliskich. Niech tryumfujący Pan-Zbawiciel poprzez łaski płynące
z Sakramentów obdarza radością, wzbudza dobre pragnienia i dopomaga przezwyciężać
wszelkie trudności.
Z serca dziękujęmy za wszelkie udzielone nam wsparcie i okazaną życzliwość!

Stargawszy pęta nałogów grzechowe, Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
Z dala mijając nieszczęść naszych groby, miejsca, osoby — Alleluja!

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
29 queries in 0,142 seconds.