Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza rodziców, do udziału w konferencji „Idźcie do Tomasza!”.

 

„Idźcie do Tomasza, on udzieli wam pokarmu zdrowej nauki, który posiada w obfitości, na wieczny żywot waszych dusz!” – wzywał papież Pius XI w encyklice Studiorum Ducem. To wezwanie jest szczególnie aktualne dziś, gdy współczesna teologia, opierając się na różnorakich, często niejasnych i nierealistycznych systemach filozoficznych, powoduje wiele zamieszania w duszach wiernych. Wraz z Katedrą Historii Filozofii Starożytnej chcemy podczas niniejszej konferencji przybliżyć zapomniane nauczanie Akwinaty, ów 'zdrowy pokarm”, a zwłaszcza podstawy jego filozofii, która jest służebnicą teologii, oraz jego myśl pedagogiczną.

Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3, sala nr 108). Patronat medialny nad konferencją objął „Nasz Dziennik”.

Program:

9.00 Msza Święta

10.00 Rozpoczęcie i powitanie uczestnikówks. Łukasz M. Kadziński

10.10 „Życie św. Tomasza” według litografii z XVII w.

10.30 Filozofia rzeczywistości w ujęciu św. Tomasza
prof. dr hab. Artur Andrzejuk

11.15 O szczęściu w tekstach św. Tomasza
mgr Karolina Ćwik

Przerwa

12.15 Człowiek jako osoba
dr Michał Zembrzuski

12.45 Człowiek a wspólnota
dr Dawid Lipski

13.15 Przyjaźń z Bogiem i ludźmi
dr Izabella Andrzejuk

Przerwa

14.15 Jak wychować człowieka
dr hab. Maria Boużyk

14.45 Zapomniana rola ascezy
dr Andrzej Mazan

15.15 Matka Boża najlepszą Wychowawczynią
ks. dr hab. Piotr Roszak

 

Więcej informacji na temat konferencji udziela:
p. Marcin Wodziński
tel. 503 45 66 00
info@fundacjamaximilianum.pl

 

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
29 queries in 0,142 seconds.