Dnia 25 listopada 2014 r. w godzinach 14–19 w siedzibie Fundacji przy ul. Wilczej 9 w Warszawie odbędą się indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Poprowadzi je pani Sandra Donat, która obecnie pracuje jako oligofrenopedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Pruszkowie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza na UKSW, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, oraz szereg szkoleń w fundacji Synapsis m.in. szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, a ponadto podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Trening Umiejętności Społecznych oraz „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda C. Sutton” oraz w Fundacji Pomocy Edukacyjno–Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych „Scolar”: „Całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza, epidemiologia, etiopatogeneza”. Na co dzień pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi w Sali Doświadczania Świata, a także prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz grupę wsparcia dla rodziców tych dzieci.

Tematy konsultacji:
– Jak radzić sobie z trudnym zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym;
– Sfery rozwoju dzieci od 0 do 6 roku życia;
– Diagnoza i terapia dziecka przejawiającego cechy całościowych zaburzeń rozwoju;
– Gotowość szkolna dziecka 6- a 7-letniego.

Konsultacje są finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (nieodpłatne dla uczestników). Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: drogą mailową do dnia 23.11.2014. Zgłoszenie musi zawierać wiek dziecka oraz telefon kontaktowy do rodzica. Ilość miejsc ograniczona.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
28 queries in 0,255 seconds.