Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza rodziców, do udziału w konferencji „Co wychowujemy: sumienie czy ego?”.

Współczesne teorie wychowania są zdominowane przez różnorakie koncepcje psychologiczne. Często redukują one człowieka do zlepka zmysłów i intelektu, który jest podporządkowany swojej podświadomości. Dlatego nie znajdziemy w nich wymiaru duchowego, a więc i łączących się z nim pojęć grzechu i łaski. Dzisiejsze wychowanie zostało sprowadzone do porządkowania emocjonalności i pogłębiania wiedzy, bez jakiejkolwiek troski o rozwój duszy, wypracowywania cnót i nauki unikania zła.

Przedstawiając przepaść między spłycającą współczesną psychologią a bogactwem teologii św. Tomasza z Akwinu, chcemy ukazać istotę wychowania katolickiego. Prowadzenie życia duchowego i życie w łasce, aby w ten sposób dojść do zbawienia – to cel, który rodzice powinni wyznaczać swoim dzieciom. Jego realizacja jest możliwa jedynie poprzez sakramenty, na czele z Eucharystią i z pomocą Najświętszej Maryi Panny.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5, sala nr 227), jej współorganizatorem jest Sekcja Historii Filozofii UKSW. Patronat medialny nad konferencją objął „Nasz Dziennik”.

Program:

CZĘŚĆ I  g. 9.00 – 12.15

Powitanie  uczestników

9.15 – 10.00 Od „Traktatu o duszy” do psychologii
prof. dr hab. Artur Andrzejuk

10.00 – 10.45 Redukcjonistyczny charakter psychologii
prof. UKSW dr hab. Wanda Zagórska

10.45 – 11.30 Zanik pojęcia grzechu w teologii i filozofii
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

11.30 – 12.15 Działanie łaski na władze duszy w ujęciu św. Tomasza
dr Michał Zembrzuski

Przerwa

CZĘŚĆ II  g. 12.45 – 15.15

12.45 – 13.30 Łaska uświęcająca w życiu człowieka
o. prof. dr hab. Jacek Salij

13.30 – 14.15 Maryja Wszechpośredniczka Łask
o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik

14.15 – 14.45 Pomoc Najświętszej Maryi Panny w wychowaniu cnót nadprzyrodzonych
dr Andrzej Mazan

14.45 – 15.15 Wychowanie eucharystyczne
ks. Łukasz M. Kadziński

15.30 Msza święta
sprawowana przez J.E. ks. bpa dra Józefa Górzyńskiego

 

2014_11_22_konf_plakat

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
29 queries in 0,159 seconds.