W dniach 13-15 września współpracujące z Fundacją rodziny uczące oraz przygotowujące się do domowej edukacji dzieci wzięły udział w wyjeździe do Krakowa i Wieliczki, odwiedzając miejsca istotne dla polskiej tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej oraz wprowadzając swe dzieci w ich poznawanie.

Wyjazd został zorganizowany w ramach zadania „Animacja aktywności edukacyjno-wychowawczej rodziców” i był współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest wzmocnienie kompetencji rodziców uczących swoje dzieci w domu lub przygotowujących się do takiej formy realizacji obowiązku szkolnego dzieci. Taki też był cel samego wyjazdu: miał on formę lekcji wyjazdowych, w czasie których rodzice i dzieci poznawali najważniejsze zabytki oraz instytucje kultury wielowiekowej stolicy naszego kraju. Wspólne uczestnictwo rodziców i dzieci było również formą uczenia się metod i narzędzi edukacyjnych służących kształceniu, jak również formacji i wychowaniu dzieci.

Pierwszą lekcją w Krakowie było dla uczestników zwiedzanie Archikatedry Wawelskiej. Dzieci otrzymały arkusz ćwiczeniowy służący identyfikacji poznawanych sakraliów i zabytków katedralnych: Ołtarza Ojczyzny, Krucyfiksu Wawelskiego, sarkofagów królewskich, relikwiarza Świętej Królowej Jadwigi i kronikarza Błogosławionego Wincentego Kadłubka, kaplic wawelskich, dzwonu Zygmunta oraz sarkofagów w kryptach katedry.
Kontynuacją lekcji katedralnej było zwiedzanie wraz z przewodnikiem reprezentacyjnych komnat królewskich oraz skarbca i zbrojowni Zamku Królewskiego. Osnową narracji przewodnika było życie i funkcjonowanie mieszkańców zamku w dobie zygmuntowskiej. Podziwiane przez uczestników historyczne obiekty oraz wytwory sztuki, prowokowały najmłodszych uczestników lekcji (uczestników domowej edukacji „wczesnoszkolnej” i „przedszkolnej”) do zadawania przewodnikowi pytań, oraz ujawniania szczególnych zainteresowań, co miało miejsce w przypadku zbrojowni, gdzie 5-8 letni chłopcy z pasją podziwiali arsenał zgromadzony na Wawelu. Wiele militariów oraz elementów ekspozycji skarbca okazało się dla uczestniczących w lekcji dzieci obiektami nie tylko znanymi, lecz również będącymi przyczynkiem do wykazania się wiedzą nabytą w toku dotychczasowej edukacji domowej.

Naturalnym dopełnieniem lekcji katedralnej było dla uczestników wyjazdu zwiedzanie krakowskiej Skałki. Kościół Św. Michała Archanioła i Stanisława z ołtarzem Świętego Stanisława, miejscem wydarzeń 11 kwietnia 1079 roku o niedocenianej, lecz niezwykle istotnej roli nie tylko w historii duchowej naszego narodu, lecz również społecznej, kulturowej i politycznej. Klasztor pauliński na Skałce był również tłem przypomnienia postaci jego fundatora ks. Abpa Jana Długosza, polskiego kronikarza oraz wychowawcy i nauczyciela Świętego Kazimierza Jagiellończyka oraz jego braci. Należy podkreślić, że edukacja długoszowa odbywała się dla polskich królewiczów (późniejszych władców królestw obejmujących na przełomie XV i XVI wieku ¼ Europy) w warunkach edukacji domowej, stąd postać kronikarza i wychowawcy królewskiego wzbudziła żywe zainteresowanie rodziców uczących w domu.

Krypta Zasłużonych stała się kanwą poznawania bogactwa dziedzictwa kulturowego Krakowa XIX wieku, gdy pomimo zaborów, powstały należące do największych dzieła polskiego malarstwa historycznego, literatury, rzeźby czy muzyki. Arcydzieła Jana Matejki odkrywali uczestnicy krakowskiej lekcji w jego domu oraz galerii narodowego muzeum w Sukiennicach, gdzie sąsiadują z dziełami jego uczniów Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Jego twórczość odnajdowali domowi uczniowie również podczas staromiejskiej wędrówki w towarzystwie krakowskiej przewodniczki.

Lekcję staromiejską rozpoczęło przywołanie postaci Księcia Niezłomnego – kardynała Adama Stefana Sapiehy pod jego pomnikiem naprzeciwko pałacu arcybiskupiego i „Okna papieskiego”. Wybitne postaci historii Polski oraz Święci Krakowa towarzyszyły uczestnikom wędrówki w Kościele OO. Franciszkanów (gdzie przez pewien okres posługę pełnił patron Fundacji Św. Maksymilian Maria Kolbe), OO. Dominikanów oraz Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na krakowskim rynku, gdzie fundacyjni podróżnicy odsłuchali na żywo hejnału z mariackiej wieży.

Historia Świętej Kingi oraz żupnictwa soli stały się osnową lekcji w Kopalni Soli w Wieliczce. Wyprawa rodzin poprzez liczne obiekty inżynierii kopalni oraz solne kaplice, w tym monumentalną Kaplicę Św. Kingi, dotarła do znajdującej się 135 metrów poniżej ziemi kaplicy świętojańskiej, gdzie opiekun duchowy Fundacji Maximilianum sprawował Mszę Świętą dla pielgrzymów, do których dołączyły również inne osoby zwiedzające ten unikalny obiekt światowego dziedzictwa kulturowego.

Modlitwa w Kaplicy przy relikwiach Św. Faustyny stanowiła zwieńczenie podróżowania krakowskim szlakiem polskiej historii: śladem królów i świętych.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
40 queries in 0,240 seconds.