Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze scenariuszami zajęć, które mogą Państwo przeprowadzić z dziećmi w domu lub w plenerze.

Każdy scenariusz zawiera informacje na temat zajęć, cele, które chcemy osiągnąć, opis metod i technik pracy, harmonogram przebiegu a także spis potrzebnych materiałów i narzędzi. Autorami są mamy związane z Fundacją Maximilianum, które same przeprowadzały te zajęcia ze swoimi dziećmi.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
26 queries in 0,077 seconds.