W sobotę, 23 sierpnia 2014 roku, rodziny związane z Fundacją Dobrej Edukacji Maximilianum odbyły pielgrzymkę do grobu błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zakonu Marianów.

1

33 pielgrzymów zebrało się w sobotę o godzinie 6.45 przed Sanktuarium Matki Boskiej Tęskniącej w Powsinie, by rozpocząć dzień wędrówki wspólną modlitwą. O godzinie 7.00 wyruszyli podążając za krzyżem, figurą Matki Bożej oraz wizerunkiem bł. o. Papczyńskiego w kierunku Marianek (pod Górą Kalwarią), gdzie miała odbyć się uroczysta Msza Święta.

Wybór miejsca pielgrzymowania był nieprzypadkowy. Ojciec Stanisław Papczyński jest bowiem szczególnym patronem na dzisiejsze czasy, gdy wielu ludzi, nawet katolików, tak łatwo pozwala sobie na ciężkie grzechy. Błogosławiony za swój cel postawił sobie, obok szerzenia czci Matki Bożej Niepokalanej, niesienie pomocy duszom cierpiącym w czyś cu, zwł aszcza poległ ych na wojnach i zmar łych od zarazy. Mia ł mistyczne doświadczenia, po których powtarza ł: „Módlcie się, bracia, za dusze czyść cowe, bo nieznośne cierpią męczarnie.”. Twierdził bowiem, że wię ksza jest liczba tam, w czyśćcu, zmarłych znoszą cych straszliwe m ęki, aniżeli liczba wszystkich ludzi żyj ących na tym świecie. Błogosławiony wszystkie swoje bóle, cierpienia, trudy, prześladowania, których doznawał, posty, umartwienia i inne pobożne czyny ofiarował zatem za przebywają cych w czyśćcu. Zobowiązał też swoich synów duchowych do pomocy proboszczom w spowiedzi oraz w katechizowaniu i gł oszeniu kazań do wiernych, szczególnie najbardziej zaniedbanych pod względem religijnym, by nikt nie umierał niepojednany z Bogiem i niewyspowiadany.

13Kilkugodzinna pielgrzymka przebiegała zatem w duchu wyrzeczeń, skupienia i modlitwy, którą prowadzili ks. Łukasz Kadziński i ks. Jacek Gomulski. Rozpoczęto od pozdrowienia Maryi śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, by zaraz po nich powierzyć się bł. o. Papczyńskiemu poprzez odmówienie litanii. W trakcie pielgrzymki odmówiono również wszystkie części różańca, które przeplatano śpiewem pieśni.

Podczas jednego z dłuższych fragmentów trasy dr Andrzej Mazan wygłosił konferencję dotyczącą natury ludzkiej po grzechu pierworodnym, łaski Bożej oraz konieczności współpracy z nią. „Trzeba współdziałać z łaską pobudzającą nas do dobra, gdyż człowiek nie może nic sam z siebie dobrego uczynić. Należy sobie uświadomić, że autorskim pomysłem człowieka na życie jest grzech, natomiast wszystko, co dobre, pochodzi z łaski Bożej” – mówił.

O godzinie 14.30 pielgrzymi ukończyli ostatni fragment 25 kilometrowej trasy i dotarli na Marianki, by o godzinie 15 rozpocząć uroczystą Mszę Świętą połączoną z chrztem Weroniki, najmłodszej córki jednego z małżeństw związanych z Fundacją. Mszy przewodniczył ks. Łukasz Kadziński, a homilię wygłosił ks. Wojciech Skóra MIC, kustosz grobu bł. o. Stanisława. Na przykładzie życia Błogosławionego mówił o odkrywaniu Bożego powołania na nasze życie dzięki natchnieniom Ducha Świętego. Po Mszy Świętej wszyscy poprzez ucałowanie oddali cześć relikwiom błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego.

Za sprawą spektakularnego cudu, wstawiennictwu o. Papczyńskiego powierzane są matki będące w stanie błogosławionym i ich poczęte dzieci. Otóż, ciężarna mieszkanka okolic Ełku usłyszała od lekarza, że płód się zmniejszył i akcja serca dziecka ustała. W tym samym czasie ojciec chrzestny kobiety, na wieść o beznadziejnym stanie jej ciąży, rozpoczął dziewięciodniową modlitwę w intencji uratowania dziecka za pośrednictwem o. Papczyńskiego. Razem z nim modliła się cała rodzina.

20Trzy dni później kobieta ponownie zjawiła się w szpitalu. Lekarz wykonał USG, by sprawdzić, czy doszło do samoistnego poronienia, w przeciwnym wypadku miał przystąpić do usunięcia martwego płodu. Lekarz i matka nie mogli ukryć zdumienia, gdy aparatura wykazała tym razem, że serce dziecka bije. Badanie powtórzono, ale wynik był znów taki sam. Kilka miesięcy później kobieta urodziła zdrowego synka.Oba zdarzenia połączono i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycyny ożywienie płodu przypisano wstawiennictwu sługi Bożego.

16 grudnia 2006 r. Papież Benedykt XVI uznał to wydarzenie za nadprzyrodzone i podpisał dekret o cudzie dokonanym za pośrednictwem o. Papczyńskiego.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
36 queries in 0,164 seconds.