„Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, którego mocą w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi….”

matka_kosciolaTytuł Maryi, Matki Kościoła, teologowie dawali Matce Najświętszej już od początków dziejów Kościoła. A w ostatnim stuleciu ogłosił Maryję Matką Kościoła Papież Paweł VI. Uczynił to w Bazylice Watykańskiej, dnia 21 listopada 1964 roku, na zakończenie III Sesji Soboru i powierzył Jej cały rodzaj ludzki na prośbę polskich Biskupów, którzy złożyli, przez ręce kard. Stefana Wyszyńskiego, memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej Rodziny ludzkiej, po zasięgnięciu opinii mariologów oraz po przemówieniu kard. Wyszyńskiego, w którym uzasadnił on konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła, szczególnie w obecnej chwili, w której dręczona i zagrożona ludzkość tak bardzo potrzebuje Matki. Oto słowa Papieża Pawła VI: „Ku chwale więc Najświętszej Maryi Panny, oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd cały lud chrześcijański oddawał Matce Boga pod tym właśnie najmilszym Imieniem jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby… Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy, o Bogurodzico Dziewico, całą ludzkość!”

Na Soborze po tych słowach zapanowała wręcz nieopisana radość, zaś Prymas Wyszyński był głęboko poruszony. Tak o tym wspomina abp. A. Baraniak: „Gdy Papież wypowiadał słowa: Proclamamus Mariam Matrem Ecclesiae – Ogłaszam Maryję Matką Kościoła – wszyscy biskupi zerwali się z miejsc i zaczęli klaskać z ogromnej radości, długo i żarliwie. Ciągle patrzyłem na Ojca. Ojciec stał, miał twarz zasłoniętą rękami; między palcami spływały łzy. Widziałem, że był ze wszech miar wstrząśnięty. Dokonywała się jego umiłowana sprawa, przeogromna chwała Maryi, którą on ukochał i za którą gotów był poświęcić wszystko. Mówię to dlatego, bo wiem, że klęczałyście na Jasnej Górze, wołając razem z ludźmi: Maryjo, Matko Boga, okaż się Matką Kościoła – Mater Dei, monstra te esse Mater Ecclesiae”.

Wydarzenie to porównywane jest do tego, co się działo na Soborze Efeskim, kiedy to Maryja została ogłoszona Matką Boga. Wtedy biskupi wyszli na ulice Efezu śpiewając hymny maryjne, tu także, gdy klaskali śpiewali: Magnificat, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, Ave maris Stella i inne hymny.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Spacerowa 26a 96-515 Paprotnia
info@fundacjamaximilianum.pl
29 queries in 0,148 seconds.