arAgata Rybczyk

Prezes Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum

Ukończyła Instytut Studiów nad Rodziną w ramach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką opowiadań do dziecięcego dodatku Naszego Dziennika „W ogrodzie Maryi”. Żona i mama trzech synów, obecnie spodziewa się kolejnego dziecka. Wraz z mężem prowadzi kurs naturalnych metod planowania rodziny, od dwóch lat uczy w domu.

amDr Andrzej Mazan

Dyrektor merytoryczny ds. edukacji domowej

Jest adiunktem na Wydziale Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracę doktorską z pedagogiki poświęcił Sodalicjom Mariańskim i ich roli wychowawczej. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych sympozjach i konferencjach naukowych, jest też autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Przez wiele lat był nauczycielem i dyrektorem szkół różnych typów i szczebli. Mąż i ojciec ósemki dzieci.

monMonika Wodzińska

Współzałożycielka Fundacji

Z wykształcenia politolog o specjalizacji polityka społeczna (Uniwersytet Warszawski). Od lat związana z sektorem pozarządowym działającym na rzecz rodzicielstwa zastępczego – koordynatorka programów pomocy finansowej, edukacyjnej i psychologicznej dla tegoż środowiska. Przez rok prowadziła grupę wsparciowo-edukacyjną dla opiekunów rodzinnych domach dziecka. W T.R.A.D Szansa skończyła szkolenie dla instruktorów rodzinnej opieki zastępczej „Szansa w rodzinie” a także Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Była edukatorem kampanii PARPA „Ciąża bez alkoholu”, w ramach której informowała o syndromie FAS/FAE. Obecnie jest uczestnikiem ostatniego roku czteroletniej Szkoły Psychoterapii prowadzonej przez Ośrodek Intra. Mężatka, mama trójki dzieci.

kpKatarzyna Pobudkiewicz

Sekretarz Zarządu Fundacji

Ukończyła pedagogikę specjalną ze specjalnością: edukacja i rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Odbyła praktyki z zakresu rehabilitacji wzroku w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężoną Niepełnosprawnością “Tęcza” oraz z zakresu orientacji przestrzennej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W Fundacji prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Żona i mama czwórki dzieci.

IMG_2612Ks. Łukasz M. Kadziński

Doradca duchowy

Kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Urodzony w 1977 roku, wyświęcony w 2002 r. Ukończył Studia Teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, następnie uzyskał stopień licencjata na Wydziale Teologii UKSW. Zaangażowany patriotycznie, m.in. współtwórca Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Od 11 lat prowadzi wspólnotę rodzin.

mpMarcin Perłowski

Ukończył historię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, aktualnie jest słuchaczem studiów doktoranckich na tym samym kierunku. Przez kilka lat uczył języka angielskiego i historii m. in. w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach, aktualnie pracuje w Naszym Dzienniku. W Fundacji służy radami merytorycznymi oraz zajmuje się promocją.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
info@fundacjamaximilianum.pl
26 queries in 0,129 seconds.