Początek wakacji jest dla osób związanych z  Fundacją tradycyjnie czasem kilkudniowych rekolekcji wyjazdowych. W tym roku odbyły się one osobno dla mężczyzn i kobiet. Od 29 czerwca panowie mieli swój czas skupienia i wyciszenia w Niepokalanowie. 3 lipca nastąpiła zamiana, ojcowie przejęli opiekę nad dziećmi, a panie rozpoczęły rekolekcje w Licheniu. Ich czas modlitwy potrwał do 7 lipca.

Rozważania w obu grupach rekolekcyjnych inspirowane były drugim tygodniem rekolekcji ignacjańskich. Dzień rozpoczynał się Mszą Świętą w Rycie Nadzwyczajnym. Potem następowały 4 wprowadzenia (konferencje) głoszone przez Ks. Łukasza Kadzińskiego i dr. Andrzeja Mazana. Przeplatane były czasem na osobistą medytację Ewangelii. Dzień kończył się Różańcem i adoracją Najświętszego Sakramentu.

Drugi tydzień ćwiczeń duchowych w zamyśle św. Ignacego poświęcony jest rozważaniu życia Pana Jezusa. Zatrzymaliśmy się głównie nad Tajemnicą Wcielenia oraz misterium życia ukrytego Chrystusa Pana i całej Świętej Rodziny. Dotknęliśmy również tematu dokonywania wyboru zgodnego z Wolą Bożą.

Był to niezwykle intensywny czas, wymagający wysiłku wewnętrznego i dyscypliny zewnętrznej. Rzadko w życiu rodzinnym udaje się wygospodarować takie dni przeznaczone wyłącznie na sprawy Boże. Mamy wszyscy nadzieję, że ten tydzień pracy duchowej będzie przez kolejne miesiące owocować ukierunkowaniem w codziennych obowiązkach na Wolę Bożą.

Wsparcie

Prosimy o wsparcie naszej Fundacji poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek:

Fundacja Dobrej Edukacji “Maximilianum”
ul. Podleśna 10, 96-314 Kaski
60 1090 1056 0000 0001 1984 9546 (Bank Zachodni WBK)
Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc!
Bóg zapłać!
  

Fundacja Dobrej Edukacji Maximilianum
ul. Ks. J. Poniatowskiego 12, 05-870 Błonie
[email protected]
42 queries in 0,242 seconds.